Splnili jste vše, ale přesto se vám nedostalo náhrady za pracovní úraz? Pak můžete podniknout tyto kroky!

  • admin
  • 2 srpna, 2023
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Splnili jste vše, ale přesto se vám nedostalo náhrady za pracovní úraz? Pak můžete podniknout tyto kroky!

Není tomu zas tak dávno, co byla plnění za pracovní úrazy otázka spíše dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jenže v tomto poměrně dost volném svazku se stál častěji stávalo, že nedocházelo k adekvátnímu plnění povinností zaměstnavatele.

Dnes jsou již podmínky, za kterých musí zaměstnavatel učinit pracovní náhradu, poměrně dost jasné. Jenže i tak se stává, že se ne vždy dostanete k tomu, že vám zaměstnavatel uhradí náhradu za pracovní úraz dobrovolně. Proto se dnes podíváme na cesty, jak můžeme řešit takovou situaci.

Ujistěte se, že opravdu máte právo

Nejdůležitější je ujistit se, že opravdu máte stoprocentní právo na poskytnutí náhrady. Stejně tak jako jsou určené povinnost zaměstnavatele při poskytnutí náhrady, jsou určené také povinnosti pro zaměstnance, které pro náhradu musí splnit. Patří mezi ně hlavně ty nejzákladnější jako je plnění správného pracovního úkolu na pracovní pozici, dodržování bezpečnostních pokynů, a hlavně také hlášení pracovního úrazu bez jakýchkoliv zbytečných prodlení.

Nechte si pomoct od profesionálů

V rámci zastupování práv zaměstnanců v naší republice vzniklo několik společností, které vám mohou pomoci. V případě, kdy zaměstnavatel odmítá vyplatit odškodnění na které máte nárok, tak vám tyto firmy pomohou odškodnění za pracovní úraz získat.

Většinou tyto společnosti disponují právními zástupci, kteří mají velice dobré povědomí o současném zákoníku práce a o všem, co ovlivňuje nutnost a výši poskytnutí náhrady. Z toho důvodu jsou tak tyto společnosti mnohdy mnohem efektivnější a rychlejší řešení, než je tomu u nestranných právních zástupců.

Možnost komunikovat s policií

Policie České republiky je sama o sobě orgánem, kam klidně můžete takovou situaci nahlásit. Důvodem totiž je, že samotné odškodnění je zákonná povinnost zaměstnavatele. Tím pádem se stává nevyplacené plnění za pracovní úraz regulérním přestupkem nebo trestným činem na základě toho, do jaké finanční částky se o plnění jedná. Většina zaměstnavatelů navíc už při prvním kontaktu s právníky nebo policí raději vše vyplatí bez prodlužování.